psycholog psychoterapeuta Katowice

Inspiracja dzieciom

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat
Janusz Korczak

Diagnoza i terapia dzieci

Inspiracja dzieciom to inicjatywa pomocy świadczonej dzieciom i młodzieży w zakresie diagnozy, wsparcia i motywacji, a także terapii. Bliskie jest nam myślenie systemowe o rodzinie, czyli traktujące wszystkich jej członków jako całość zatem pomoc dzieciom opiera się na ścisłej współpracy z ich rodzicami lub opiekunami.
Inspiracja dzieciom to:
 • psychoterapia rodzin
 • pomoc i wsparcie w sytuacji kryzysu (żałoba w rodzinie, choroba, rozwód itp.)
 • 10 kroków do bycia pogodnym rodzicem- trening zachowań rodzicielskich
 • terapia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami o charakterze nerwicowym w tym fobii szkolnej, problemów emocjonalnych, takich jak: wycofanie, fobie, tiki, objawy psychosomatyczne (np. bóle głowy, brzucha, kłopoty ze snem, moczenie, zanieczyszczanie się);
 • terapia wspomagająca rozwój dziecka
 • terapia wspierająca zdolność radzenia sobie z problemami emocjonalnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami
 • terapia zaburzeń związanych z nieśmiałością oraz niskim poczuciem własnej wartości
 • terapia lęków i fobii
 • pomoc w leczeniu depresji
 • wsparci e i interwencja w sytuacji stresu pourazowego (PTSD)
 • diagnoza kliniczna
 • diagnoza intelektu, ocena funkcji poznawczych
 • diagnostyka zaburzeń adaptacyjnych, emocjonalnych oraz zachowania
 • diagnostyka intelektu i dysharmonii rozwojowych u dzieci
 • diagnoza w zakresie trudności szkolnych oraz wychowawczych

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin jest formą pomocy skierowaną do osób przeżywających problemy w relacjach rodzinnych i małżeńskich. W spotkaniach bierze udział cała rodzina lub para małżeńska, wynika to z założenia, że członkowie rodziny tworzą swego rodzaju system. System ten jest unikalną całością, w której ogromne znaczenie dla funkcjonowania odgrywa wpływ członków rodziny na siebie nawzajem. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstanie zaburzenia indywidualnego. Praca w takiej konwencji pozwala zobaczyć trudności w szerszym kontekście, przez pryzmat wspólnej historii, bliskości oraz emocji.

Rezultatem terapii rodzin jest polepszenie wzajemnych relacji pomiędzy małżonkami, poprawa komunikacji w rodzinie, zrozumienie motywów działania swojego i innych wzrost umiejętności wychowawczych, poznanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów rodzinnych, wyeliminowanie cech objawów somatycznych u członka rodziny, wyeliminowanie nieakceptowanych form zachowań poszczególnych członków rodziny, wzrost satysfakcji we wzajemnych relacjach.

Terapia rodzin adresowana jest dla wszystkich, którzy:
 • potrzebują wsparcia w związku z przewlekłą chorobą somatyczną lub psychiczną członka rodziny;
 • przeżywają problemy wychowawcze z dziećmi;
 • doznają trudności związanych z komunikacją w rodzinie związane np.: z częstymi kłótniami, trudnością ustalenia zasad funkcjonowania w rodzinie;
 • doświadczają problemów wynikające z utworzenia nowej, zrekonstruowanej rodziny gdzie oboje lub jedno z rodziców wychowuje nie swoje dzieci;
 • przeżywają kryzys rodzinny - śmierć członka rodziny, utrata pracy.

Warsztaty dla rodziców

„Jesteś moim skarbem” - WARSZTATY DLA RODZICÓW rozwijające kompetencje wychowawcze

W ramach projektu Inspiracja Dzieciom proponujemy cykl 10 comiesięcznych spotkań poświęconych relacji dzieci i rodziców. Zajęcia mają charakter warsztatowy tj. składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, które są pogłębiane poprzez zadania, ćwiczenia, pracę własną i grupową. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich rodziców, którzy chcą nabrać pewności w pełnionej roli, ulepszyć relacje z dziećmi, nauczyć się sposobów radzenia sobie z trudnościami i konfliktami, znaleźć odpowiedzi na pojawiające się pytania, ale przede wszystkim lepiej poznać i zrozumieć swoje dzieci i nauczyć się patrzeć na świat z ich perspektywy.

Każdy warsztat trwa 3 godziny. Koszt jednej osoby dorosłej: 100 zł /spotkanie. Koszt pary rodziców: 150 zł /spotkanie.

TEMATYKA:

1. „głuchy telefon”- komunikacja w rodzinie

To właśnie dobra komunikacja przyczynia się do pomyślnego realizowania zadań, jakie rodzina ma do wykonania. Dzięki dobrej komunikacji każdy w rodzinie może czuć się wartościową osobą i ma dzięki niej możliwość zaspokojenia swoich potrzeb. Podczas warsztatów doświadczymy skuteczności aktywnego słuchania, omówimy blokady komunikacyjne oraz przyjrzymy się wpływom komunikatów na system rodzinny i wzajemne relacje jego członków.

2. „wachlarz uczuć” - wyrażanie emocji

Duża część naszych komunikatów jest przekazywana za pomocą gestów. Ilość gestów informujących dziecko o miłości i akceptacji rodzica przekłada się na poczucie wartości dziecka. Czasem to, co czujemy nie wydostaje się poza krąg naszych myśli. Innym razem pokazujemy na zewnątrz uczucie, które nie ma wiele wspólnego z tym głębiej skrywanym. Ile razy złościłeś się na kogoś w chwili, gdy czułeś potworny smutek i żal? Adekwatne i spójne wyrażanie uczuć to jeden z ważnych aspektów zdrowia emocjonalnego i nadzieja na uzyskanie wsparcia ze strony innych. To także szczera, budująca zaufanie, postawa względem dziecka.

3. „mój kawałek podłogi” - ustalanie granic

Dzieci mają w sobie wewnętrzną radość, ciekawość świata, ruchliwość i kreatywność. Coś wciąż pcha je do poznawania, dotykania, próbowania. Z jednej strony wywołują w nas zachwyt, z drugiej strony często mamy impuls, by ich swobodę ograniczyć. Świat i życie wśród innych mają przecież swoje wymagania. Na warsztacie poszukamy naszego wewnętrznego źródła życia, zainteresowania światem i kreatywności. Poszukamy także drugiej naszej strony - tej, która stawia granice i wymaga. Wzbogaceni o to doświadczenie będziemy szukać takich sposobów pokazywania dzieciom granic, by jednocześnie wciąż wierzyły we własne siły, miały zaufanie do swoich pomysłów i nie straciły kontaktu ze wewnętrznym źródłem radości, twórczości i szczęścia.

4. „dwa oblicza złości” - radzenie sobie ze złością

Złość ma różne oblicza. Jest uniwersalna. Złoszczą się dzieci i dorośli, dziewczynki i chłopcy. Złość może być siłą napędową i źródłem energii. Ale może też prowadzić do destrukcji. Wtedy potrzebuje znaku „STOP”. Skrywana, tłumiona powoduje często bóle brzucha, głowy. Bagatelizowana, przejawia się w zapomnieniach, milczeniu, unikaniu. Ten warsztat poświęcony jest naturze złości, kształceniu umiejętności spostrzegania jej w sobie i w dziecku oraz nauce odpowiednich sposobów radzenia sobie ze złością.

5. „strachy z mojej szafy” - lęki dziecięce

Dzieci w różnych okresach swojego życia doświadczają lęków i przykrych bądź przerażających snów. Jest to normalne zjawisko i zazwyczaj z wiekiem ulega złagodzeniu. Jednak w okresie, gdy lęki nasilają się, możemy wiele zrobić, żeby dziecku pomóc nie tylko się ich pozbyć, ale również stać się bardziej pewnym siebie i odnaleźć w sobie ukryty potencjał. W trakcie warsztatu dowiecie się, w jaki sposób podchodzić do dziecka i jego lęku, by było to możliwe.

6. „będę robił to, czego ty nie potrafisz” - rodzeństwo i jedynactwo

Relacje z rodzeństwem to pierwsze eksperymenty na polu społecznym. To, jaką mamy pozycję w rodzinie jest często konsekwencją kolejności urodzeń. Czym innym zabłysną najstarsi wśród rodzeństwa, a czym innym uwagę skupią młodsze dzieci.Rywalizacja między nimi jest naturalnym zjawiskiem rozwojowym. Może jednak przybrać nadmiernie na znaczeniu, wybijając się na pierwszy plan rodzinnych konfliktów. Co należy robić, by tego uniknąć? Temu poświęcony jest ten warsztat.

7. „opowiem ci pewną historię...” - baśń i opowieść w życiu dziecka

Na warsztacie zagłębimy się w świat bajek i snów, by doświadczyć jak możemy dzięki nim wzbogacić swój świat i świat naszych dzieci. Będziemy odkrywać jak te historie dzieją się w nas i między nami i jak korzystać z nich, by lepiej rozumieć i rozwiązywać problemy codziennej rzeczywistości. Stworzymy też własne, szyte na miarę opowieści, które będziemy mogli opowiadać naszym dzieciom i kształtować razem z nimi. Odkryjemy, jak w ten sposób możemy pomagać im odnajdywać się w świecie i kreować go, oswajać nieznane, radzić sobie z trudnościami, pokonywać lęki.

8. „bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego” - twórcza zabawa i jej rola w życiu dziecka

Często nosimy w sobie wspomnienie ulubionej zabawy z dzieciństwa, misia przytulanki, szczególnie ważnej lalki czy gry planszowej, nad którą rodzina spędzała całe popołudnia. Zabawa jest potrzebna. Pozwala odprężyć się, zrelaksować. Rozwija twórcze i spontaniczne aspekty osobowości. Jest nieodłącznym atrybutem dzieciństwa a pielęgnowana w dorosłości pozwala na długo zachować siły witalne. Zabawa może leczyć, wpływać na poprawę nastroju, wzmacniać poczucie własnej wartości. Może rozwijać kompetencje dziecka, kształtować intelekt. Jakie są rodzaje zabawy na poszczególnych etapach rozwoju? Jakie rodzaje zabawy wybrać, by zaspokajać potrzeby emocjonalne i intelektualne dziecka. Jak bawić się samemu? To tematy przewodnie naszego spotkania.

9. „co ja tu robię?” - dziecko w szkole

Jakie problemy mogą napotkać rodzice i dziecko, zaczynając kolejny etap na drodze rozwoju, czyli edukację szkolną? Zbyt wysokie wymagania otoczenia i dziecka względem samego siebie kontra brak motywacji do nauki i trudności szkolne to jedna z możliwości. Inna, związana z kompetencjami społecznymi dziecka, może dotyczyć jego roli w grupie, łatwości nawiązywania kontaktów z innymi, konfliktowości bądź bycia ofiarą złości innych. Inaczej należy pomóc dziecku, które paraliżuje lęk i nieśmiałość, a inaczej temu, które jest pełne energii i skore do wybuchów emocji. Jakie stanowisko przyjąć w obliczu konfliktu z nauczycielem, a jakie, gdy pojawia się między przyjaciółmi. Na warsztacie będziemy dyskutować na temat możliwych sposobów postępowania i rozwiązywania wyżej wymienionych trudności.

10. „moja walizka z dzieciństwa”

Każdy z nas nosi w sobie wspomnienia z dzieciństwa. Te dobre, i te złe. To, jak funkcjonowaliśmy jako dzieci w rodzinie, z której pochodzimy, przekłada się na naszą wizję rodziny, jakiej chcielibyśmy dla naszych dzieci. Często wiedzeni najlepszymi pobudkami, próbujemy zrekompensować im nasze własne niedostatki z dzieciństwa. Innym razem powielamy błędy naszych rodziców. Ostatni warsztat służy refleksji nad naszymi przekonaniami, wzorcami i rolami podejmowanymi w rodzinie. Uzyskana w ten sposób świadomość pozwoli na swobodne i autonomiczne tworzenie relacji z innymi członkami rodziny.


Zapraszamy!

Ewa Kuczka - psycholog, psychoterapeuta
ul. Jordana 10/6a, Katowice