psycholog psychoterapeuta Katowice

O mnie

Ewa Kuczka – psycholog kliniczny, psychoterapeutka

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2000 r. Następnie po odbyciu 2-letniego szkolenia specjalizacyjnego uzyskałam dyplom specjalisty I stopnia w zakresie psychologii klinicznej. Uczestniczyłam w grupach superwizyjnych i szkoleniach terapeutycznych Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Ośrodka Terapii Krótkoterminowej w Krakowie, Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego w Katowicach, m.in. w cyklu szkoleniowym „Terapii rodzin”, „Hipnozy Ericksonowskiej – część I i II” , „Autohipnozy”, „Terapii ofiar i sprawców przemocy”, „Terapii osób wykorzystanych seksualnie”. Podczas praktyk zawodowych i specjalizacyjnych kształciłam się na oddziałach psychiatrii, neurologii, leczenia nerwic i zaburzeń nastroju.

W 2010 r. założyłam Pracownię Psychoterapii „Inspiracja”. Współpracowałam z Fundacją „Kobiece Serca” w Krakowie, świadczącą pomoc kobietom w sytuacjach kryzysowych, związanych z ich emocjonalnym uzależnieniem od mężczyzny.

W 2013 r. ukończyłam całościowe, 4-letnie szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i prowadzone przez Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach oraz Polski Instytut Psychodramy w Krakowie. Zdobyłam tytuł asystenta Europejskiego Instytutu Psychodramy.

Posiadam doświadczenie zawodowe w pracy klinicznej z osobami dorosłymi – praktyka prywatna, współpraca z jednostkami NZOZ oraz z dziećmi i młodzieżą – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. W pracy integruję podejście psychodynamiczne, systemowe oraz psychodramę. Korzystam z technik poznawczo-behawioralnych, transu Ericksonowskiego, metafory, pracy z symbolami. Specjalizuję się w pracy psychoterapeutycznej z osobami dorosłymi w kryzysach życiowych, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i osobowości. Wspieram rozwój osobisty kobiet, prowadząc grupy dla kobiet „kochających za bardzo” oraz warsztaty terapeutyczne.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.Ewa Kuczka - psycholog, psychoterapeuta
ul. Jordana 10/6a, Katowice